Visie

Up-trainingen: Unique persons
Up gaat uit van de gedachte dat elke persoon unieke eigenschappen heeft.
Up brengt mensen in beweging -  mentaal en fysiek.
Up staat voor opwaarts - persoonlijke groei in een veilige leeromgeving.

Individu en groep
Individu - Het unieke, persoonlijke van iedere deelnemer staat centraal in alle trainingen en tijdens coaching. Bewustwording van je eigen kracht en je minder sterke kwaliteiten is van belang om een leerproces in gang te zetten.
Iedereen heeft het vermogen om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en competenties te vergroten.
In elke training wordt dan ook met individuele leerprocessen gewerkt.

De groep - Het werken in groepen, gezamenlijk leren in training is inspirerend en confronterend. Door middel van gerichte observatie en reflectie leren de deelnemers van elkaar en van zichzelf.
Door het werken in een groep raken de deelnemers erg betrokken, omdat ze zich moeten inleven en reageren op het handelen en de emoties van de ander.

Spel/theatertechnieken
Up-trainingen hanteert spel/theatertechnieken vaak als middel. Hierdoor leert de deelnemer om situaties en personen van een andere kant te bekijken, vanuit een nieuw perspectief. Spel geeft een nieuwe wending aan het bestaande, oud en nieuw worden onverwacht gecombineerd, verbeelding en realiteit lopen door elkaar. Door juist die verbeelding met humor in te zetten kan men (praktijk)situaties uitvergroten, minimaliseren of veranderen. Door het spelen van een situatie leren de deelnemers niet alleen door praten en denken, maar juist ook door het ervaren ervan. Het geeft deelnemers een nieuwe kijk op vastgezette denkpatronen en handelingen.

Om de effecten van onze trainingen te vergroten wordt altijd met praktijkgerelateerde situaties gewerkt.

Fysiek
Up-trainingen gaat ervan uit dat iedereen zich optimaal fysiek en mentaal kan ontwikkelen binnen de eigen mogelijkheden. Mentale en fysieke processen beïnvloeden elkaar. Een positieve wisselwerking versterkt de persoon. Door onze achtergrond (dans en theater) heeft Up-trainingen een fysieke focus en werken we veel met houdingen, lichamelijke bewustwording en fysieke uitstraling.

Coaching
Na het volgen van een training is het mogelijk uw vaardigheden verder te ontwikkelen door middel van individuele coaching. In onderling overleg kan hiervoor een op maat gesneden programma worden samengesteld.

Maatwerk: ook voor uw organisatie!
Voor alle trainingen geldt dat deze aan uw wensen kunnen worden aangepast. Neem voor informatie contact op of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Up-trainingen bestaat uit Niekie van den Berg en Gerrie Kok. Naast trainingservaring hebben zij ook een theater/dansachtergrond.
Up-trainingen wordt ondersteund door een netwerk van professionals van verschillende disciplines.

Info/update

Info@up-trainingen.nl
tel o6 - 51681392