Lichaamstaal / Non-verbale communicatie

Spreken is de bekendste manier van communiceren, maar lichaamstaal is net zo belangrijk en betekenisvol. Toch zijn we ons hier veel minder van bewust. Uit onderzoek blijkt dat communicatie bestaat uit ongeveer 60% lichaamstaal, 30 % klankkleur en slechts 10 % inhoud van de boodschap.
Om de communicatie te verbeteren is het dus belangrijk om zich meer bewust te worden van eigen en andermans lichaamstaal.

Iedereen heeft een persoonlijke lichaamstaal en is zich niet altijd bewust van de signalen die hij of zij uitzendt. Wanneer men positieve signalen kan versterken (en negatieve kan vermijden) kan dit grote invloed hebben op de communicatie met anderen.

Effect
De deelnemers krijgen meer zelfvertrouwen en worden zich bewust van hun mogelijkheden.
Doordat de deelnemers leren observeren en interpreteren kunnen zij beter inspringen op de signalen, die via non-verbale communicatie uitgezonden worden.
Door bijvoorbeeld meer rust te hebben straalt men zelfvertrouwen uit, heeft men overzicht en kan men vooruit kijken in een gesprek. Het is mogelijk om met non-verbale communicatie bewust invloed uit te oefenen tijdens een gesprek, vergadering, ontmoeting enzovoort.

Naast de theoretische onderbouwing wordt er veel geoefend. Door middel van observatie en reflectie worden de deelnemers bewust van de eigen lichaamstaal. Er wordt gewerkt aan houding, gezichtsuitdrukkingen en ruimtegebruik.
Verschillende technieken worden ingezet om de waarneming te vergroten en interpretatie van lichaamstaal te versterken. Daarnaast leert men de opgedane kennis in de praktijk toe te passen om communicatie in verschillende situaties te versterken.

In deze training komt aan bod:

  1. vergroten van de waarneming
  2. interpreteren van lichaamstaal/ non- verbale communicatie
  3. ontdekken van persoonlijke sterke en zwakke kanten
  4. optimaal gebruik maken van lichaamstaal en non-verbale communicatie
  5. inzicht in culturele verschillen
  6. vergroten van effectieve communicatie

Wie
Voor mensen, die zich bewust willen zijn van hun uitstraling, houding, stemgebruik en non-verbale communicatie en daardoor doelgerichter willen communiceren.
Voor iedereen die haar/zijn observatievermogen wil verbeteren en wil inspelen op de uitgezonden boodschap.

Duur
4 dagdelen

Voor bedrijven kan een training op maat worden ontwikkeld.
Werk aan de individuele uitstraling van uw werknemers en zo ook aan de uitstraling van uw bedrijf.
Leer uw werknemers optimaal in te spelen op de non-verbale signalen van uw klanten en vergroot zo de klantvriendelijkheid.

                                                                                                                              

                                                                                                                                       terug naar overzicht trainingen

Info/update:

Info@up-trainingen.nl
tel o6 - 51681392