Leren presenteren

Een goede presentatie staat of valt met een goede inhoud. Een inhoud die duidelijk en inspirerend is en de aandacht van het publiek weet vast te houden. Een sterke opening, een gevarieerd en duidelijk verhaal en een overtuigend einde zorgen er voor dat de presentatie duidelijk is en meer overtuigingskracht zal hebben.

Minstens even belangrijk is hoe het verhaal wordt verteld. Hoe overtuigend komt de spreker fysiek over? Welke gebaren gebruikt hij of zij, hoe is de mimiek en houding.
Ook de stem heeft veel invloed: de intonatie, klankkleur, gebruik van bewuste pauzes en de ademhaling kleuren het verhaal.

Een afwisseling in presentatievormen maakt een presentatie aantrekkelijk; naast gesproken tekst zijn er verschillende manieren om uw publiek geboeid te houden.

Tenslotte is het aan te raden om interactieve momenten in de presentatie te hebben, waardoor de toehoorders geprikkeld worden om actief mee te denken.

Wie de kunst van het presenteren beheerst zal altijd een belangstellend publiek hebben

prop

Het is de bedoeling dat de deelnemers hun eigen stijl van presenteren gaan ontwikkelen; een stijl die bij hen past en waarin ze zich zeker voelen.
Omdat we uitgaan van individuele vaardigheden en behoeftes wordt een profiel opgesteld. Waar ligt de persoonlijke kracht, hoe kan die het best worden ingezet (effectiviteit) en welke punten hebben verbetering nodig? Deze individuele leerdoelen worden verwerkt in het algemene programma. Om de effecten van deze training te vergroten wordt steeds met praktijkgerelateerde situaties gewerkt.

In deze training komt aan bod:

-  wat is de inhoud van de boodschap en hoe kan deze duidelijk worden verteld
-  het samenstellen van een effectief en gestructureerd verhaal
-  het wezenlijk contact maken met het publiek
-  leren hoe het publiek actief betrokken kan worden
-  zenuwen: waar komen ze vandaan en hoe kunnen we ze beheersen?
-  optimale inzet van persoonlijke, sterke kanten
-  doeltreffend gebruik van lichaam en stem

Na het volgen van deze training is het mogelijk uw presentatievaardigheden verder te verdiepen door middel van individuele coaching.

Wie
Voor iedereen die presentaties gaat houden voor groepen en de kwaliteit daarvan wil verbeteren.

Duur
4 dagdelen

 

foto: ©  Caroline Bijl                                                                                                         terug naar overzicht trainingen

Info/update:

Info@up-trainingen.nl
tel o6 - 51681392