Bouwen aan je team

Binnen een organisatie met meerdere mensen is teamwork van groot belang. Goed teamwork betekent het samenvoegen van talenten die elkaar aanvullen en versterken, zodat een meerwaarde ontstaat. Versterking van de communicatie en verbetering van  de samenwerking zijn hiervoor onontbeerlijk. Om goede resultaten te behalen is het belangrijk alle neuzen dezelfde kant op krijgen, zeker wat het te behalen einddoel betreft (goal-setting) .

Een creatieve teambuildings-ervaring zal een blijvend positief effect hebben op uw organisatie. Motivatie van uw team en .... fun staat voorop, maar niet zonder reflectie op de samenwerking.

Binnen een team zijn altijd meerdere competenties aanwezig. De een pakt direct iets aan, is praktisch en doelgericht.  Een ander is vaardig in het onderzoeken en analyseren. De vernieuwer ziet allerlei nieuwe mogelijkheden en zal willen experimenteren, voordat hij of zij een strategie kiest. In een goed team vullen deze rollen elkaar aan.
De deelnemers leren over zichzelf: wat zijn hun sterke en minder sterke kanten? Zij leren ook elkaar kennen: welke vaardigheden heeft iemand en hoe kun je dat nuttig inzetten in je team. Binnen onze bouwopdrachten in groepsverband komen alle vaardigheden en competenties (of het ontbreken daarvan) aan het licht.

Praktijkdeel: Bouwen
Juist in de praktijk kan een effectieve samenwerking het best geoefend worden. De deelnemers gaan in groepen een aantal veelvormige, spectaculaire bouwwerken maken, zowel bewegende als statische. Met kleine en grote bamboestokken, kleurig vliegerdoek en elastiek  kunnen de deelnemers hun creativiteit en experimenteerdrift, technisch inzicht en ruimtelijk inzicht botvieren.  Er zijn talloze mogelijkheden.... maar het komt aan op teamwork.

In deze workshop komt aan bod:

  • Verbeteren van de communicatie
  • Onderzoeken en toepassen van de talenten van teamleden
  • Analyseren van de verschillende rollen in het samenwerkingsproces en de link leggen naar de rolverdeling op de werkvloer
  • Teamproductiviteit vergroten
  • Leren kennen en toepassen van zelfregulerende strategieën
  • Praktijk: Oefenen van effectieve samenwerking met teamleden door verschillende creatieve bouwopdrachten uit te voeren.

Duur
1 dagdeel

                                                                                                                                       terug naar overzicht workshops

Info/update:

Info@up-trainingen.nl
tel o6 - 51681392